V-300


Kalıcı Dikey Yaşam Hattı; Yüksek bölgelerde çalışan personellerin çalışma alanına güvenli bir şekilde ulaşması, çıkışı ve inişi sırasında düşüş yaşamasını, yaralanma yada herhangi bir iş kazasına maruz kalmasını engellemek adına dikey merdivenlere montajı yapılan sistemdir.

Permanent Vertical Lifeline is a system that is mounted on the vertical ladders in order to ensure that the personnel, who work at high levels, reach the work area safely and to prevent them falling down, suffering any injury or any work accident while stepping up and down.
 Enerji Emici Braket / Energy Absorber Bracket Enerji Emici Braket / Energy Absorber Bracket

Enerji Emici Braket / Energy Absorber Bracket

 • Enerji Emici Braket, kalıcı dikey yaşam hattı sisteminin üst kısmında ana taşıyıcı olarak kullanılır. Braket içerisinde bulunan özel olarak tasarlanmış yaylı mekanizma sayesinde yaşam hattına bağlı personelin düşüş gerçekleştirdiğinde doğacak darbeyi sönümleyerek, düşen kişinin güvenliğini sağlamaktadır.
 • Energy Absorber Bracket is used as the main carrier at the top of permanent vertical lifeline system. Thanks to specially designed spring mechanism in the bracket, it absorbs the impact caused by the fall effect when the personnel connected to the lifeline falls, and ensures the safety of falling person.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-301
  V-301
 • Ürün Adı
  Product Name
  Enerji Emici Braket
  Energy Absorber Bracket
 • Hammadde
  Raw Material
  SS316-SS304 Paslanmaz Çelik
  SS316-SS304 Steinles Steel
 • Mukavemet
  Strenght
  18kN
  18kN
 Gergi Braketi / Tensioning Bracket Gergi Braketi / Tensioning Bracket

Gergi Braketi / Tensioning Bracket

 • Gergi Braketi, kalıcı dikey yaşam hattı sisteminin alt kısmında bulunan, hattın her zaman gergin kalmasını sağlayan parçadır.
 • Tensioning Bracket is the part at the bottom of permanent vertical lifeline system that allows the line to remain tight at all times.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-302
  V-302
 • Ürün Adı
  Product Name
  Gergi Braketi
  Tensioning Bracket
 • Hammadde
  Raw Material
  SS316-SS304 Paslanmaz Çelik
  SS316-SS304 Steinles Steel
 • Mukavemet
  Strenght
  18kN
  18kN
 Çelik Halat Klavuzu / Wire Rope Holder Çelik Halat Klavuzu / Wire Rope Holder

Çelik Halat Klavuzu / Wire Rope Holder

 • Çelik Halat Klavuzu, kalıcı dikey yaşam hattı sisteminin uzun olması gerektiği projelerde en fazla 20 metre aralıklarla kullanılarak çelik halatın rüzgar etkisiyle sallanarak deforme olmasını engellemek için tasarlanmıştır. Özel tasarımı sayesinde personelin geçişi esnasında sistemden ayrılması gerekmez. Çelik halata zarar vermemesi için plastik kaplama olarak tasarlanmıştır.
 • Wire Rope Holder is used at maximum 20 meters intervals in the projects where permanent vertical lifeline system should be long, and it is designed to prevent swing and deformation of wire rope due the wind effect. Thanks to its special design, the personnel do not have to leave the system during the passage. It is designed as plastic coating to prevent damage to the wire rope.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-303
  V-303
 • Ürün Adı
  Product Name
  Çelik Halat Klavuzu
  Wire Rope Holder
 • Hammadde
  Raw Material
  SS316-SS304 Paslanmaz Çelik - Plastisol
  SS316-SS304 Steinles Steel - Plastisol
 • Mukavemet
  Strenght
  1kN
  1kN
 Dikey Personel Tutucu / Vertical Personnel Holder Dikey Personel Tutucu / Vertical Personnel Holder

Dikey Personel Tutucu / Vertical Personnel Holder

 • Dikey Personel Tutucu, kalıcı dikey yaşam hattına bağlı olan personelin güvenli bir şekilde yukarı ve aşağı hareketini gerçekleştirmesi için tasarlanmıştır. Herhangi bir düşüş anında çelik halatı sıkıştırıp kilitleyerek, personelin aşağıya düşmesini engeller. Ayrıca standart oval çelik karabina ile birlikte kullanılması gerekmektedir. Farklı bir karabina ile kullanılması ölümcül kazalara neden olabilir.
 • Vertical Personnel Holder is designed for secure up and down movement of personnel connected to permanent vertical lifeline. It clamps and locks the wire rope at the time of any fall and prevents falling the personnel down. Furthermore, it should be used with standard oval steel carbine. Using a different carbine can cause fatal accidents.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-306
  V-306
 • Ürün Adı
  Product Name
  Dikey Personel Tutucu
  Vertical Personnel Holder
 • Hammadde
  Raw Material
  SS316-SS304 Paslanmaz Çelik
  SS316-SS304 Steinles Steel
 • Mukavemet
  Strenght
  18kN
  18kN
 Uzatma Ankrajı / Extension Anchor Uzatma Ankrajı / Extension Anchor

Uzatma Ankrajı / Extension Anchor

 • Uzatma Ankrajı, merdivenin ulaşılacak bölgenin zemin hizasında bittiği yerlerde kalıcı dikey yaşam hattını mevcut merdivenin üzerine taşıyan parçadır. Bu parça sayesinde personelin çıkmak istediği bölgeye sistemden ayrılmadan, güvenliğini tehlikeye atmadan ulaşması sağlanır.
 • Extension Anchor is the part that carries the permanent vertical lifeline on available ladder in the places where the ladder ends in the ground level of the reaching area. This part allows the personnel to reach the area where they want to reach without leaving the system and without endangering their safety.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-409
  V-409
 • Ürün Adı
  Product Name
  Uzatma Ankrajı
  Extension Anchor
 • Hammadde
  Raw Material
  SS316-SS304 Paslanmaz Çelik
  SS316-SS304 Steinles Steel
 • Mukavemet
  Strenght
  18kN
  18kN

Keşfedelim! / Let's Explore!


Ücretsiz keşif sayesinde yaşam hatlarının kurulacağı yerlerin belirlenmesini ve ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi olursunuz.

With free discovery, you will be able to determine where your life lines will be set up and have information about our products.

Sertifikasyon / Certification

Kalıcı Dikey Yaşam Hattı, EN 353-1:2014 düşmeye karşı koruyucu donanım standartlarına göre test edilip belgelendirilmiştir.

Permanent Vertical Lifeline was tested and certificated in accordance with EN 353-1:2014 anti-fall protective equipment standard.

Telif Hakkı / Copyright

Varf Safety markası, Türk Patent Enstitüsü tarafından, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında koruma altındadır.

Varf Safety trademark is protected by the Turkish Patent Institute under the Decree Law on Protection of Trademarks No. 556.
Kalıcı Dikey Yaşam Hattı ürünü, Türk Patent Enstitüsü tarafından, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında koruma altındadır.

Permanent Vertical Lifeline is protected by the Turkish Patent Institute under the Decree Law on Protection of Patent Rights No. 551.
Varf
Bu sitenin (www.varfsafety.com.tr) tüm içeriği telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır.
Varf Safety'nin yazılı izni olmadan, hiçbir içerik, kopyalanamaz, dağıtılamaz veya değiştirilemez.