V-100


Kalıcı Yatay Yaşam Hattı, korkuluk veya parapet bulunmayan yapılarda yüksekte çalışma yapan personelin düşmesini engelleyen, yüksekte çalışan personelin işini aksatmadan, can güvenliğini sağlayarak çalışmasına olanak sağlayan; her yapıya uygun olarak tasarlanmış sistemdir.

Permanent Horizontal Lifeline is a system that prevents fall of the personnel who work at high level in the structures without safety rail or parapet, and ensures life safety of the personnel, who work at high level, without disrupting the work.
Uç Braket / Extremity BracketUç Braket / Extremity Bracket

Uç Braket / Extremity Bracket

 • Uç Braket, yaşam hattı sisteminin başında ve sonunda ana taşıyıcı olarak kullanılır. Tasarımı sayesinde güçlü bir gövdeye sahip olan bu bileşen, yaşam hattını aynı anda 4 kişinin kullanımına olanak sağlar.
 • Extremity Bracket is used as the main carrier at the beginning and end of the lifeline system. This component, which has a powerful body thanks to its design, allows 4 people to use the lifeline system at the same time.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-101
  V-101
 • Ürün Adı
  Product Name
  Uç Braket
  Extremity Bracket
 • Hammadde
  Raw Material
  SS316-SS304 Paslanmaz Çelik
  SS316-SS304 Steinles Steel
 • Mukavemet
  Strenght
  20kN
  20kN
Ara Braket / Intermediate BracketAra Braket / Intermediate Bracket

Ara Braket / Intermediate Bracket

 • Ara Braket, yaşam hattı sisteminin uzun olması gerektiği projelerde en fazla 15 metre aralıklarla kullanılarak çelik halatı destekleyip sistemin stabil olmasını sağlamaktadır. Ara braket, yapıya göre 180 derece ayarlana bilen başlığı sayesinde personele kesintisiz geçiş yapma ergonomisi sunmaktadır.
 • Intermediate Bracket is used at maximum 15 meters intervals in the projects where lifeline system should be long, and supports the wire rope and thus, it ensures that the system is stable. Intermediate Bracket offers uninterrupted passage ergonomics to the personnel thanks to its 180 degree adjustable head for the structure.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-102
  V-102
 • Ürün Adı
  Product Name
  Ara Braket
  Intermediate Bracket
 • Hammadde
  Raw Material
  SS316-SS304 Paslanmaz Çelik
  SS316-SS304 Steinles Steel
 • Mukavemet
  Strenght
  20kN
  20kN
Enerji Emici / Energy AbsorberEnerji Emici / Energy Absorber

Enerji Emici / Energy Absorber

 • Enerji Emici, yaşam hattının başında ve sonunda kullanılmaktadır. Yaşam hattına bağlı personelin düşüş gerçekleştirdiğinde düşme etkisinden doğacak darbeyi sönümleyerek, düşen kişinin güvenliğini sağlamaktadır. Sistemde serbest düşüş gerçekleştiğinde deformasyona uğrayarak görevini tamamlar.
 • Energy Absorber is used at the beginning and end of the lifeline. When the personnel connected to the lifeline falls, it absorbs the impact caused by the fall effect and ensures the safety of falling person. When free fall occurs in the system, it completes its task by undergoing deformation.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-104
  V-104
 • Ürün Adı
  Product Name
  Enerji Emici
  Energy Absorber
 • Hammadde
  Raw Material
  Poliüretan - SS316-SS304 Paslanmaz Çelik
  Polyurethane - SS316-SS304 Steinles Steel
 • Mukavemet
  Strenght
  6kN
  6kN
Emniyet Braketi / Safety BracketEmniyet Braketi / Safety Bracket

Emniyet Braketi / Safety Bracket

 • Emniyet Braketi, sistemin başında ve sonunda kullanılmaktadır. Yaşam hattı sisteminin en önemli bileşeni olan bu parça, tasarımı sayesinde çelik halatı deformasyona uğratmaz ve sistem sonlandırılmasında tam emniyet sağlar.
 • Safety Bracket is used at the beginning and end of the system. This part, which is the most important component of lifeline system, does not deform the wire rope thanks to its design and ensures complete safety in termination of the system.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-105
  V-105
 • Ürün Adı
  Product Name
  Emniyet Braketi
  Safety Bracket
 • Hammadde
  Raw Material
  6082-6013 Alüminyum Çelik
  6082-6013 Aluminum Steel
 • Mukavemet
  Strenght
  20kN
  20kN
İkinci Emniyet Braketi / Second Safety Bracketİkinci Emniyet Braketi / Second Safety Bracket

İkinci Emniyet Braketi / Second Safety Bracket

 • İkinci Emniyet Braketi, sistemin başında ve sonunda kullanılmaktadır. Özel tasarımı sayesinde çelik halatı deformasyona uğratmaz ve sistem sonlandırılmasında ikinci bir emniyet olarak güvenirliği arttırır.
 • Second Safety Bracket is used at the beginning and end of the system. It does not deform the wire rope thanks to its special design, and increases reliability as second safety in termination of the system.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-106
  V-106
 • Ürün Adı
  Product Name
  İkinci Emniyet Braketi
  Second Safety Bracket
 • Hammadde
  Raw Material
  6082-6013 Alüminyum Çelik
  6082-6013 Aluminum Steel
 • Mukavemet
  Strenght
  20kN
  20kN
Güvenlik Bandı / Safety TapeGüvenlik Bandı / Safety Tape

Güvenlik Bandı / Safety Tape

 • Güvenlik Bandı, sistemde bir düşüş gerçekleştiğinde deformasyona uğrayarak, yetkili kişiye veya bir sonraki kullanıcıya sistem kontrolünün yetkili servis tarafından yapılması gerektiğinin mesajını verir.
 • Safety Tape deforms when a fall occurs in the system and gives a message to authorized person or next user that the system should be controlled by the authorized service.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-110
  V-110
 • Ürün Adı
  Product Name
  Güvenlik Bandı
  Safety Tape
 • Hammadde
  Raw Material
  Poliolefin
  Polyolefin
 • Mukavemet
  Strenght
  5kN
  5kN
 Halat Kavrayıcı / Glider Halat Kavrayıcı / Glider

Halat Kavrayıcı / Glider

 • Halat Kavrayıcı, kullanıcının yaşam hattına bağlanmasını ve ara braketlerden kesintisiz geçiş yapmasını sağlamak için kullanılır. Ayrıca standart oval çelik karabina ile birlikte kullanılması gerekmektedir. Farklı bir karabina ile kullanılması ölümcül kazalara neden olabilir.
 • Glider is used to enable the user to start the lifeline and to make uninterrupted passage from intermediate brackets. Furthermore, it should be used with standard oval steel carbine. Using a different carbine can cause fatal accidents.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-108
  V-108
 • Ürün Adı
  Product Name
  Halat Kavrayıcı
  Glider
 • Hammadde
  Raw Material
  SS316-SS304 Paslanmaz Çelik
  SS316-SS304 Steinles Steel
 • Mukavemet
  Strenght
  20kN
  20kN
Bağlantı Ankrajı / Anchor DeviceBağlantı Ankrajı / Anchor Device

Bağlantı Ankrajı / Anchor Device

 • Bağlantı Ankrajı, her yapıya uygulanabilmesi için boyları 30mm'den başlayıp 700mm'ye kadar değişmektedir. Ankraj üzerinde bulunan delikler yaşam hattı bileşeni olan braketlerin montaj ve demontajlarını kolaylaştırmaktadır. Braketin boru olarak kullanılması çatı üzerinde yapılacak izolasyon prosesini kolaylaştırmakta ve daha güvenilir bir izolasyon yapılmasına olanak sağlamaktadır.
 • Size of Anchor Device varies from 30mm to 700mm for its application to every structure. The holes on the anchor facilitate assembly and disassembly of brackets, which are components of the lifeline. The use of bracket as pipe facilitates the insulation process on the roof and allows for more reliable insulation.
 • Ürün Kodu
  Product Number
  V-107
  V-107
 • Ürün Adı
  Product Name
  Bağlantı Ankrajı
  Anchor Device
 • Hammadde
  Raw Material
  ST37-ST52 Çelik - Tozboya Kaplama
  ST37-ST52 Steel - Powder Coating
 • Mukavemet
  Strenght
  18kN
  18kN

Keşfedelim! / Let's Explore!


Ücretsiz keşif sayesinde yaşam hatlarının kurulacağı yerlerin belirlenmesini ve ürünlerimiz hakkında bilgi sahibi olursunuz.

With free discovery, you will be able to determine where your life lines will be set up and have information about our products.

Sertifikasyon / Certification

Kalıcı Yatay Yaşam Hattı, EN 795:2012 Class C ve CEN/TS 16415:2013 Class C düşmeye karşı koruyucu donanım standartlarına göre test edilip belgelendirilmiştir.

Permanent Horizontal Lifeline was tested and certificated in accordance with EN 795:2012 C and CEN/TS 16415:2013 C anti-fall protective equipment standards.

Telif Hakkı / Copyright

Varf Safety markası, Türk Patent Enstitüsü tarafından, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında koruma altındadır.

Varf Safety trademark is protected by the Turkish Patent Institute under the Decree Law on Protection of Trademarks No. 556.
Kalıcı Yatay Yaşam Hattı ürünü, Türk Patent Enstitüsü tarafından, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında koruma altındadır.

Permanent Horizontal Lifeline is protected by the Turkish Patent Institute under the Decree Law on Protection of Patent Rights No. 551.
Varf
Bu sitenin (www.varfsafety.com.tr) tüm içeriği telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır.
Varf Safety'nin yazılı izni olmadan, hiçbir içerik, kopyalanamaz, dağıtılamaz veya değiştirilemez.